SZUKAJ
DUX PROMOTION
ul. Krokusowa 3
92-101 Łódź MAPA STREET VIEW

tel. kom. 501 149 972
tel. 42 612 12 02

Zapytania i kalkulacje ofertowe:

Oferty współpracy:

Oferty pracy:

Pozostałe sprawy:

KONTAKT

MACIERZ BCG

DOJNE KROWY, GWIAZDY, ZNAKI ZAPYTANIA, PSY

Jedną z popularniejszych metod analizy własnych produktów jest macierz BCG. Twórcy tej techniki (specjaliści z Boston Consulting Group - stąd skrót BCG) zachęcają do analizy koszyka swych produktów pod kątem WZGLĘDNEGO UDZIAŁU W RYNKU oraz TEMPA WZROSTU DANEGO RYNKU. Zakwalifikowanie każdego z wytwarzanych produktów/usług do jednej z grup (DOJNE KROWY, GWIAZDY, ZNAKI ZAPYTANIA i PSY) determinuje wybór właściwej strategii produktowej, z którą nierozerwalnie powinna być związana adekwatna strategia reklamowa.

PSY a DOJNE KROWY
PSY to takie z naszych produktów, które nie wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych, a ich względny udział w rynku jest niewielki. Takie produkty, ze względu na powolne tempo wzrostu rynku, nie wymagają pilnych inwestycji, jednakże z powodu pochłanianej "energii firmy" aż się proszą o podjecie decyzji, co dalej (nie chodzi tu o energię elektryczną). Jeśli zdecydujemy o ich "wyautowaniu", zyskamy wspomnianą energię, którą będziemy mogli przeznaczyć na inną grupę produktów, natomiast jeśli zdecydujemy o zwiększaniu ich sprzedaży, staną się wówczas naszymi dojnymi krowami.

POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU DLA KLIENTÓW DUX PROMOTION

Analiza SWOT

JAK WYGRAĆ MARKETINGOWY WYŚCIG ZBROJEŃ, czyli o analizie SWOT słów kilka... Jak w każdej rywalizacji, również w konkurencji między przedsiębiorstwami kluczowym czynnikiem, wpływającym na osiągane wyniki, jest wiedza. Zwłaszcza zaś znajomość własnych możliwości. Planowanie rozwoju firmy lub produktu musi być oparte na silnych fundamentach w postaci rzetelnych badań marketingowych. Pozwala to nie tylko wyznaczać odpowiednie cele, ale także sposoby ich realizacji.

MARKETING MIX

MIESZANIE ZMIENNYCH, CZYLI O MARKETINGU MIX... Podbicie rynku jest marzeniem każdego przedsiębiorcy. Jego realizacja jest nieosiągalna bez opanowania podstawowych technik marketingowych. Jedną z nich jest forma wpływania na rynek poprzez odpowiednie zarządzanie zmiennymi marketingu, w skrócie określanymi jako 4P (od ang. product, price, promotion, place). Należą do nich:

TARGET

TARGET, czyli o sztuce skutecznego polowania...
Tym, zaczerpniętym bezpośrednio z języka angielskiego, słowem określa się w marketingu grupę docelową, a więc pożądanych adresatów działań marketingowych, spełniających określone kryteria. Każda akcja, rozpoczynana przez dział marketingu (podobnie jest w przypadku public relations), ma cel, którego realizacja w dużej mierze zależy od trafnego doboru odbiorców. Wyobraźmy sobie, że wybieramy się na polowanie na sawannie. Skrupulatnie planujemy jego przebieg krok po kroku. Z mapą rozłożoną na stole dokonujemy rozpoznania topografii terenu, gromadzimy niezawodny ekwipunek, codziennie od świtu do zmierzchu trenujemy techniki tropienia i podchodzenia zwierzyny. Wreszcie nadciąga długo oczekiwany czas polowania.

KILKA SŁÓW O PRZYSZŁOŚCI?
Kiedy w 2001 roku ówczesny prezydent, Aleksander Kwaśniewski sygnował ustawę o podpisie elektronicznym, stało się jasne, że nadciąga czas ważnych zmian w autoryzacji dokumentów. Mimo nieśmiałych początków podpis elektroniczny staje się coraz popularniejszy i nie ma w tym nic dziwnego. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim jego wygoda – zamiast przesyłania, drukowania, podpisywania, skanowania można po prostu autoryzować dokument czy transakcję podpisem elektronicznym.

Live Chat Software